Dotazník pre príručku

AktualityPri registrovaných partnerstvách skĺzli politici do plytkosti

image_79 BRATISLAVA - Slová o zvrátenosti, homofóbii či osobné útoky. Aj takto v uplynulých dňoch vyzerala

:: čítať viac


Francouzský prezident vyzval k celosvětové dekriminalizaci homosexuality

image_78 Tažení Francie za práva homosexualů pokračuje. Po návrhu na legalizaci manželství homosexuálů v zemi přichází

:: čítať viac

:: všetky aktuality >>

Kontakt

mail info@homofobia.sk

Parlament EÚ schválil súbor základných práv pre obete trestných činov

Všetky obete trestných činov naprieč EÚ získajú rovnaké základné práva a ich špecifické potreby budú individuálne posúdené. Stane sa tak na základe smernice, ktorú v stredu schválil Európsky parlament.

Bezplatné služby ako podpora psychológa budú dostupné pre všetky obete, ktoré budú mať zároveň právo absolvovať výsluch a súdne pojednávanie v jazyku, ktorému rozumejú. Každoročne sa stane obeťou trestného činu v EÚ 75 miliónov ľudí.

Obete trestných činov, ktoré sú spáchané v zahraničí, môžu byť vystavené vážnym problémom v dôsledku kultúrnych, jazykových a právnych rozdielov. Text, na ktorom sa už poslanci dohodli so zástupcami členských štátov a ktorý Parlament podporil pomerom hlasov 611 (za): 9 (proti): 13 (zdržalo sa), si preto kladie za cieľ, aby obete akéhokoľvek trestného činu, či už ide o prepadnutie, lúpež, napadnutie, znásilnenie, obťažovanie, trestný čin z nenávisti, teroristický útok alebo obchodovanie z ľuďmi, spáchaného kdekoľvek v EÚ, požívali počas trestného konania rovnaké práva, a aby sa k nim pristupovalo dôstojne a s rešpektom. Nové pravidlá by im tiež mali zabezpečiť lepšiu ochranu pred opakovaný páchaním trestnej činnosti a prístup k službám na podporu obetí, k spravodlivosti a k odškodneniu.

Táto smernica dáva obetiam nahlas a jasne najavo, že ich práva už nebudú ignorované. Výsledkom bude posilnenie dôvery v spravodlivosť, uviedla spravodajkyňa výboru EP pre občianske slobody, poslankyňa Jiménez-Becerril (EPP, ES) počas utorkovej rozpravy. Táto legislatíva bola inšpirovaná najmä jej hlavným princípom, ktorým je záujem o obete a podporu, ktorú potrebujú, aby boli schopné prejsť týmto pre nich obzvlášť náročným procesom, doplnila spravodajkyňa výboru EP pre práva žien, poslankyňa Antonyia Parvanova (ALDE, BG).

eu

 

Individuálne posúdenie

Poslanci presadili, aby boli špecifické potreby každej obete individuálne a včasne posúdené. V závislosti od veku, pohlavia, rasy, vierovyznania a sexuálnej orientácie, ako aj povahy a okolností trestného činu, môže byť potreba ochrany u každej obete špecifická, uvádza sa v texte smernice. Individuálne posúdenie by sa malo zopakovať počas trestného konania, aby bolo zohľadnené prípadné zmeny situácie danej obete.

Podporné služby

Členské štáty budú na základe nových pravidiel povinné zabezpečiť obetiam a ich rodinným príslušníkom prístup k bezplatným a dôverným službám podpory (ide napríklad o pomoc psychológa), a to od momentu nahlásenia trestného činu, v priebehu vyšetrovania a súdneho pojednávania, ako aj po jeho ukončení, bez ohľadu na to, kde sa trestný čin stal. Pre obete so špecifickými potrebami, ako sú napríklad obete rodového násilia alebo deti, budú poskytované podporné služby špeciálne vyškolenými odbornými pracovníkmi.

Jasné informácie a preklady

Obete budú musieť byť informované o svojich právach ústne alebo písomne v jazyku, ktorému rozumejú. Preklad a tlmočenie im bude poskytnuté počas celého trestného konania (policajný výsluch, súdne pojednávanie) s cieľom umožniť im aktívne sa na ňom zúčastňovať.

Ďalší postup

Po schválení smernice Radou budú mať členské štáty tri roky na jej transpozíciu do vnútroštátneho práva. Jedinou krajinou, ktorá využila výnimku a nebude nové pravidlá uplatňovať, je Dánsko.

Typ dokumentu: Smernica

Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), dohoda v 1. čítaní

Odkaz : 20120907IPR50809

Zdroj: internet, 12.9.2012,http://www.europarl.europa.eu/news/sk/pressroom/content/20120907IPR50809/html/Parlament-schv%C3%A1lil-s%C3%BAbor-z%C3%A1kladn%C3%BDch-pr%C3%A1v-pre-v%C5%A1etky-obete-trestn%C3%BDch-%C4%8Dinov-v-E%C3%9A

 

Projekt je realizovaný s podporou:       Realizátor projektu: