Dotazník pre príručku

AktualityPri registrovaných partnerstvách skĺzli politici do plytkosti

image_79 BRATISLAVA - Slová o zvrátenosti, homofóbii či osobné útoky. Aj takto v uplynulých dňoch vyzerala

:: čítať viac


Francouzský prezident vyzval k celosvětové dekriminalizaci homosexuality

image_78 Tažení Francie za práva homosexualů pokračuje. Po návrhu na legalizaci manželství homosexuálů v zemi přichází

:: čítať viac

:: všetky aktuality >>

Kontakt

mail info@homofobia.sk

definícia

Pod homofóbiou sa zvyčajne rozumie iracionálny strach, predsudky, averzia až nenávisť voči homosexuálne orientovaným ľuďom a veciam, ktoré s homosexualitou súvisia. Pojem často zahŕňa aj bifóbiu (voči bisexuálne orientovaným) a transfóbiu (voči transgender ľuďom), ale obeťami homofóbie sú aj heterosexuálni ľudia, ktorých  okolie vníma ako homosexuálne orientovaných.  Homofóbia často ústi do odmietavých postojov a diskriminačného správania sa voči LGBT ľuďom (lesby, gejovia, bi a trans).

Ak si negatívne presvedčenia zvnútornia sami LGBT ľudia, hovoríme o internalizovanej homofóbii.                                                            
V spojitosti s homofóbiou sa používa i termín "heterosexismus", ktorý pomenúva presvedčenie a spoločenské normy, podľa ktorých jediným prijateľným sexuálnym vzťahom je vzťah muža a ženy; všetko mimo tohto rámca je vnímané ako menejcenné či neprípustné.

V posledných rokoch sa tiež stretávame s pojmom "homonegativizmus" (či homonegativita), ktorý označuje všeobecne negatívne postoje voči homosexualite či homosexuálnym ľuďom, bez hanlivého, politického či psychologického náboja výrazu "homofóbia".

viac/zdroje:
Glosár rodovej terminológie ASPEKT: glosar.aspekt.sk
Wikipedia, česky: http://cs.wikipedia.org/wiki/Homofobie#P.C5.99.C3.AD.C4.8Diny
Wikipedia,anglicky: http://en.wikipedia.org/wiki/Homonegativity

Projekt je realizovaný s podporou:       Realizátor projektu: