Dotazník pre príručku

AktualityPri registrovaných partnerstvách skĺzli politici do plytkosti

image_79 BRATISLAVA - Slová o zvrátenosti, homofóbii či osobné útoky. Aj takto v uplynulých dňoch vyzerala

:: čítať viac


Francouzský prezident vyzval k celosvětové dekriminalizaci homosexuality

image_78 Tažení Francie za práva homosexualů pokračuje. Po návrhu na legalizaci manželství homosexuálů v zemi přichází

:: čítať viac

:: všetky aktuality >>

Kontakt

mail info@homofobia.sk

dôsledky

Keď sú utláčané obete predsudkov a diskriminácie,  páchatelia a iní členovia dominantnej skupiny sú istým spôsobom taktiež poškodzovaní. Aj keď efekty útlaku sa líšia pre obete a páchateľov, napokon prehrávajú všetci.

Zopár príkladov dôsledkov homofóbie u lesieb, gejov, bisexuálne a transsexuálne orientovaných ľudí (LGBT):
- psychická záťaž či opakovaný stres pochádzajúci z neakceptácie okolím
- zvýšený výskyt depresií, úzkosti a prehnane nízkeho sebahodnotenia
- zvýšená závislosť od alkoholu a iných drog ako reakcia na stres z odhalenia, z homofóbnych útokov; závislosť ako pokus vyrovnať sa s pocitom hanby a/či poprieť svoju orientáciu
 - život v sústavnej pretvárke, mrhanie energie na nechcený “dvojitý život”
 - stigma chybného vnímania LGBT-menšiny väčšinou ako jediného či najväčšieho šíriteľa sexuálne prenosných chorôb
- nutnosť objavovať svoju sexualitu tajne, čo môže viesť k vytvoreniu negatívnych pocitov súvisiacich s vlastnou erotikou
- nutnosť trpieť verbálne a fyzické napádanie a/či zneužívanie
- zastavený kariérny postup či strata zamestnania po zverejnení svojej inej orientácie
- internalizovaná homofóbia (zvnútornenie predsudkov okolia samotným homosexuálom)

Niektoré špecifické dôsledky homofóbie u mladých LGBT-ľudí:
- vzrastajúce pocity izolácie pri prechádzaní coming out, pocity vylúčenia z kolektívu rovesníkov
- potreba tajiť svoju odlišnosť zo strachu pred odmietaním a diskrimináciou
- nutnosť čeliť vtipom a narážkam na homosexuálov
- hrozba odvrhnutia rodinou, vyhnanie či úteky z domu
- neustále klamanie či zamlčovanie dôležitej časti vlastnej osobnosti
- ťažkosti s prospechom, záškoláctvo až predčasné ukončenie štúdia
- myšlienky na samovraždu a pokusy o ňu (žiaľ aj úspešné)

Homofóbia a heterosexizmus však obmedzuje aj heterosexuálov a heterosexuálky:
- núti všetkých ľudí dodržiavať rigidné rodové roly
- znemožňuje vytváranie a udržiavanie dôverných vzťahov s príslušníkmi rovnakého pohlavia
- bráni komunikácii s určitou časťou populácie a narúša rodinné vzťahy
- vedie mnohých mladých ľudí, bez ohľadu na ich sexuálnu identitu, k predčasnej
sexuálnej aktivite, aby potvrdili sebe aj iným, že sú „normálni“
- spolu s fóbiou zo sexu môže viesť k vynechávaniu potrebných informácii o sexuálnych menšinách zo školských osnov sexuálnej výchovy
- môže viesť aj k stigmatizácii hetero-ľudí, ktorí sú inými vnímaní ako homosexuáli či bisexuáli
- oklieštuje možnosti kreativity a sebavyjadrenia

viac/zdroje:
Vůči komu je homofobní šikana namířena: http://www.stud.cz/homofobie-v-zakovskych-kolektivech/33-vuci-komu-je-homofobni-sikana-namirena.html
Neviditeľná menšina, pdf - texty na str. 78 a str. 109 : http://www.oad.sk/?q=node/335
How Does Homophobia Hurt Us All?: http://www.glsen.org/binary-data/GLSEN_ATTACHMENTS/file/241-1.pdf
Projekt je realizovaný s podporou:       Realizátor projektu: