Dotazník pre príručku

AktualityPri registrovaných partnerstvách skĺzli politici do plytkosti

image_79 BRATISLAVA - Slová o zvrátenosti, homofóbii či osobné útoky. Aj takto v uplynulých dňoch vyzerala

:: čítať viac


Francouzský prezident vyzval k celosvětové dekriminalizaci homosexuality

image_78 Tažení Francie za práva homosexualů pokračuje. Po návrhu na legalizaci manželství homosexuálů v zemi přichází

:: čítať viac

:: všetky aktuality >>

Kontakt

mail info@homofobia.sk

príklady

Homofóbia sa prejavuje v myslení a správaní jednotlivcov, v medziľudských vzťahoch i na všetkých úrovniach spoločenského a verejného života, napríklad takto:

- Očakávanie, že lesby/gejovia/bi/trans (LGBT) zmenia svoje verejné identity, spôsoby správania sa či šatník.
- Používanie nadávok a pejoratívnych výrazov („buzerant“, „teploš“...)
- Presadnutie si na stretnutí či v autobuse kvôli tomu, že si LGBT-osoba sadne vedľa Vás
- Zvítanie sa bozkom s kamarátkou, ale strach podať ruku LGBT-osobe
- Nepýtanie sa na priateľku ženy či priateľa muža, hoci sa bežne pýtate na manželku/priateľku či manžela/priateľa pri stretnutí s hetero-kamarátom/kamarátkou
- Nazdávanie sa, že ak sa Vás LGBT-osoba dotkne, znamená to od nej/neho automaticky sexuálny návrh (= že Vás chcú “zbaliť”)
- Pocity zhnusenia z verejných prejavov náklonnosti (objímanie sa, držanie sa za ruku, bozkávanie sa) medzi gejskými/lesbickými dvojicami, pričom zároveň vnímate také prejavy u hetero-párov ako “pekné”
- Pocity, že LGBT ľudia sa príliš hlasno či pričasto dožadujú svojich ľudských práv
- Názor, že diskusie o homosexualite a homofóbii sú nepotrebné
- Prehliadanie heterosexistických poznámok či vtipov zo strachu, že Vás identifikujú ako LGBT osobu
- Hodnotenia LGBT ľudí typu: „psychicky narušené, geneticky defektné bytosti, ktorých existencia je v rozpore so zákonmi prírody“, „nemorálni, hriešni, infikovaní, vyvrheli na okraji spoločnosti“  a pod.
- Psychické alebo fyzické šikanovanie, týranie či obťažovanie objektu homofóbie
- Odmietanie alebo prerušenie medziľudských kontaktov a vzťahov s LGBT osobou, sociálne vylučovanie z prostredia rodiny, kolektívu v škole či práci, v miestnej komunite (vidiek, malé mestá).
- Posudzovanie homosexuality lekármi ako choroby bez odborne relevantných dôkazov, vrátane pokusov lekárov o zmenu sexuálnej orientácie (napr. averzívna alebo reparatívna terapia)
- Absencia homosexuality v učebných osnovách sexuálnej výchovy alebo prezentácia homosexuality ako úchylky bez ohľadu na oficiálne medicínske stanoviská
- Odmietnutie prijatia do pracovného pomeru alebo prepustenie z práce na základe sexuálnej orientácie, častokrát s uvedením inej, vágne formulovanej príčiny

viac/zdroje:
Homofóbia v slovenskej spoločnosti: http://inakost.nazory.cz/slovak-homophobia.html
Projevy homofobního obtěžování a šikany:
http://www.stud.cz/homofobie-v-zakovskych-kolektivech/31-projevy-homofobniho-obtezovani-a-sikany.html
Správa o diskriminácii lesbických žien, gejov, bisexuálov a bisexuálok na Slovensku (2002): http://diskriminacia.altera.sk/vyskum/
Examples of Homophobia: http://www.southernct.edu/womenscenter/homophobia/examplesofhomophobia/
State sponsored homophobia (ILGA-Europe report 2010): http://old.ilga.org/Statehomophobia/ILGA_State_Sponsored_Homophobia_2010.pdf
Projekt je realizovaný s podporou:       Realizátor projektu: