Dotazník pre príručku

AktualityPri registrovaných partnerstvách skĺzli politici do plytkosti

image_79 BRATISLAVA - Slová o zvrátenosti, homofóbii či osobné útoky. Aj takto v uplynulých dňoch vyzerala

:: čítať viac


Francouzský prezident vyzval k celosvětové dekriminalizaci homosexuality

image_78 Tažení Francie za práva homosexualů pokračuje. Po návrhu na legalizaci manželství homosexuálů v zemi přichází

:: čítať viac

:: všetky aktuality >>

Kontakt

mail info@homofobia.sk

pomoc pre obete

Ak sa nezastanem sám seba, kto to spraví za mňa? A ak iba za seba, kto potom som? A keď nie teraz, kedy?                                                                                    Rabín Hillel

Každý má právo na život bez násilia, v bezpečí a pokoji. Ak ste sa stali obeťou násilia či diskriminačného správania, nie je to vaša vina. Neospravedlňujte útočníkov.

Požiadajte o pomoc. Nemlčte! Násilie zvyčajne neprestane samo; nečakajte, až to bude horšie.
Nahláste nám každý jeden homofóbny útok či prejav diskriminácie cez online formulár (aj
anonymne) - kliknite na sekciu "Nahlásiť homofóbiu" a odošlite nám vyplnený formulár s podrobným info online! (V prípade, že neviete formulár vyplniť, napíšte nám  všetky podrobnosti na info@homofobia.sk).
 
Nebuďte prosím ľahostají ani k násiliu či neprávu, ktoré sa deje iným, vašim kamarátom, susedom, kolegom či spolužiakom. Násilím je aj nezabránenie násiliu.

 Čo je násilie?  
Násilím je každá forma ubližovania, prejavu nadvlády, vyrážania sa, zneužívania moci, fyzického a sexuálneho nátlaku.
-
Násilie nie je konflikt, v konflikte sa stretnú rovnocenné strany, kým násilie je, keď jedna strana zneužije prevahu moci.
-
Násilím je každý čin, ktorého následkom je, že obeť robí niečo, čo nechce robiť, alebo jej bráni robiť niečo, čo chce robiť, prípadne v nej vyvoláva strach.
-
Násilie nemusí obsahovať fyzický kontakt s obeťou, pretože zastrašovanie, slovné vyhrážky a psychické násilie môžu mať rovnako silné následky.
-
Psychické násilie je každé správanie, ktoré priamo narúša slobodnú vôľu a sebaúctu iného človeka. Nezanecháva síce žiadne viditeľné poranenia, napriek tomu môže byť najhoršou formou násilia. Je zvlášť účinné, ak sa spája s fyzickým násilím.
-
Osobitnou formou násilia je sekundárna viktimizácia - druhotné ubližovanie (napr. spôsobené tými, ktorí by mali obeť pred násilím chrániť).
 -
Násilím je aj nezabránenie násiliu.

 

V prípade akútneho nebezpečia, fyzického útoku na vás:
    -  volajte ihneď bezplatnú telefónnu linku polície (číslo 158 či 112)
    -  vojajte o pomoc, kričte čo najhlasnejšie a opakovane “pomoc! polícia!” či “horí!”

Ak máte po útoku nejaké zdravotné alebo psychické problémy alebo ak ste zranený/á (aj keď ide "iba" o modrinu), vyhľadajte okamžite lekársku pomoc. Lekára informujte o útoku a vyžiadajte si zápis do vašej zdravotnej karty či nechajte si vystaviť lekársku správu.

Po útoku neupratujte ihneď - dôkazy (vytrhané vlasy, roztrhané oblečenie, rozbité veci...) pozbierajte do igelitového sáčku a dajte ho polícií ako dôkazový materiál. Ak máte možnosť vyfotografovať miesto činu a/či zranenia, urobte tak a fotografie dajte vyvolať aj s dátumom. Zistite a zapíšte si mená a čísla policajtov, ktorí s vami jednali a udalosť vyšetrovali.

Čo môže polícia?
Proti násiliu môže najúčinnejšie zasiahnuť polícia, ktorá je povinná reagovať na každé núdzové volanie o pomoc na bezplatnú telefónnu linku 158 (či 112). Polícia môže vstúpiť do bytu, ak sú ohrozené životy a zdravie, hrozí závažná škoda a vec neznesie odklad. Polícia môže zaistiť osobu, ktorá svojím konaním bezprostredne ohrozuje život, zdravie alebo majetok (spočiatku aspoň na 24 hodín) a navrhnúť ďalšie opatrenia.

Polícia SR: bezplatná telefónna linka - číslo 158, útvary policajného zboru po celom Slovensku: http://www.minv.sk/?kontakty-prezidia-policajneho-zboru

Diskriminácia z dôvodu sexuálnej orientácie - Čo robiť? http://www.diskriminacia.sk/?q=s_sexorient/sm_whattodo


viac/zdroje:
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva: http://www.snslp.sk/

Verejný ochranca práv: http://www.vop.gov.sk/

Ľudia proti rasizmu - právna pomoc: http://www.rasizmus.sk/pomoc/

Iniciatíva Inakosť: http://www.inakost.sk/

Ako postupovať v prípade násilia: http://www.zastavmenasilie.sk/?ako_postupovat

Pomoc obetiam násilia:    http://www.pomocobetiam.sk

Liga za život bez násilia: http://ligabeznasilia.sk/

Fenestra - násilie na ženách: http://www.fenestra.sk

Centrá poradensko-psychologických služieb (bezplatná psychologická pomoc v 55 mestách Slovenska): http://www.upsvar.sk/socialne-veci-a-rodina/poradensko-psychologicke-sluzby/zoznam-referatov-poradensko-psychologickych-sluzieb.html?page_id=1221

Projekt je realizovaný s podporou:       Realizátor projektu: